Bieren aus Lëtzebuerg

 

 

 
RENEE        MENG BIEREN        ADOPTÉIERT BIEREN        AWARD        REPORTAGEN        KNOW HOW        KLENG GESCHICHTEN        KONTAKT        KRITZELBICHELCHEN
 
 
Know How
 
 
En Teddy gët gebuer
 
 
Fir d’éischt ensteet d’Idee fir en Teddy um Papeier
 
mat enger Schabloun gin d’Stécker op den Reck vum Mohair opgezeechent
 
dann mat enger spatzer Schéier erausgeschnidden
 
d’Stécker gin zesummen gespengelt
 
 
an deels mat der Maschin an mat der Hand gebutt
 

den Teddy as faerdeg gebutt muss elo op riets gedreint gin

 
de Kapp gët gestoppt
 
d’Nues gët opbrodéiert
 
d’Aan agesat an d’Oueren ugebutt
 
den Teddy gët mat Scheiwen an Splenten zesummengesat

 

a gestoppt
 
fir d’lescht gin déi lescht Öffnungen mat Matrazenstach ganz genau zou gebutt
 
an faerdeg as de klengen Kärel